Στρωμα

 • Προδιαγραφές:
  •     Bonell ελατήριο 2,30mm με 116pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Λευκό ελαστικό θερμομονωτικό υλικό με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Αφρός μεσαίας σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός Soft Foam
  •     Υφασμα τύπου Ζακαρ
  ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 22 cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Bonell ελατήριο 2,30mm με 116pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Λευκό ελαστικό θερμομονωτικό υλικό με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Αφρός μεσαίας σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός Soft Foam
  •     Υφασμα τύπου Ζακαρ
    ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 22 cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Υψηλής ελαστικότητας αφρός Harmony 13cm
  •     Memory Foam 5cm (Visko Elastic)
  •     Memory Foam ειδικής επεξεργασίας με κόκκους Gel 2cm (CoolGel)
  •     Ελαστική βαμβακερή κάλτσα
  •     Πλενόμενο αφαιρούμενο ύφασμα
    ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ Συνολικό ύψος 21 cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Latex 18cm. Natural 70kg/m3 με 7 ζώνες στήριξης
  •     Ελαστική βαμβακερή κάλτσα
  •     Υφασμα Serano με περιμετρικό φερμουάρ
  •     Πλενόμενο αφαιρούμενο ύφασμα
    ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ Συνολικό ύψος 19 cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Bonell ελατήριο 2,30mm με 116pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Λευκό ελαστικό θερμομονωτικό υλικό με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Αφρός μεσαίας σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός Soft Foam
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Υφασμα Marcel τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβαλτηριδιακή επεξεργασία
  ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 27cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Bonell ελατήριο 2,30mm με 116pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Λευκό ελαστικό θερμομονωτικό υλικό με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Αφρός  χαμηλής σκληρότητας
  •     Αφρός  υψηλής σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός Soft Foam
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Υφασμα Marcel τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβαλτηριδιακή επεξεργασία
    ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 27 cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Bonell ελατήριο 2,30mm με 116pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Λευκό ελαστικό θερμομονωτικό υλικό με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Αφρός Harmony χαμηλής σκληρότητας
  •      Πρωτοποριακός αφρός μνήμης με λειτουργία Pump Effect
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός Soft Foam
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Υφασμα Marcel τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβαλτηριδιακή επεξεργασία
    ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 29 cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Bonell ελατήριο 2,30mm με 116pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Λευκό ελαστικό θερμομονωτικό υλικό με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας
  •      Latex Natural
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός Soft Foam
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Υφασμα Marcel τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβαλτηριδιακή επεξεργασία
  ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 27cm
 • Προδιαγραφές:
  •  Pocket Spring ελατήριο 1,80mm με 265pcs/m2
  •   Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •   Αφρός Harmony υψηλής σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός τύπου Hyper Soft
  •     Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Υφασμα Navas τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβακτηριδιακή επεξεργασία
    ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 24cm
 • Προδιαγραφές:
  •  Pocket Spring ελατήριο 1,80mm με 265pcs/m2
  •   Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •   Αφρός Harmony υψηλής σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός τύπου Hyper Soft
  •     Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Υφασμα Navas τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβακτηριδιακή επεξεργασία
    ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 24cm
 • Προδιαγραφές:
  •  Pocket Spring ελατήριο 1,80mm με 265pcs/m2
  •   Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •   Αφρός Harmony υψηλής σκληρότητας
  •    Αφρός Harmony χαμηλής σκληρότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός τύπου Hyper Soft
  •     Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Υφασμα Navas τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβακτηριδιακή επεξεργασία
    ΕΓΓΥΗΣΗ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ – ΧΑΜΗΛΗ Συνολικό ύψος 26cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Pocket Spring ελατήριο 1,80mm με 265pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας
  •    Latex Natural
  •    Υφασμα σταθεροποίησης
  •    Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •    Αφρός τύπου Hyper Soft
  •     Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Υφασμα Navas/Levander/Silver τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και αντιβακτηριδιακή απαλότητα
    ΕΓΓΥΗΣΗ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 27cm
 • Προδιαγραφές:
  • Pocket Spring ελατήριο 1,80mm-1,70mm με 265pcs/m2 και 5 ζώνες στήριξης
  • Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  • Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας
  • Memory foam ειδικής επεξεργασίας με κόκκους Gel (Coolgel)
  • Υφασμα σταθεροποίησης
  • Βάτα ελαστική πολυεστερική
  • Αφρός τύπου Hyper Soft
  • Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  • Υφασμα Diva τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και ελαστικότητα
    ΕΓΓΥΗΣΗ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ Συνολικό ύψος 30cm
 • Προδιαγραφές:
  •     Pocket Spring ελατήριο 1,80mm με 265pcs/m2
  •     Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  •     Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας
  •     Ελατήριο Tablet Pocket 1200 pcs/m2
  •     Αφρός υψηλής ελαστικότητας
  •     Υφασμα σταθεροποίησης
  •     Βάτα ελαστική πολυεστερική
  •     Αφρός τύπου Hyper Soft
  •     Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  •     Υφασμα Diva τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και ελαστικότητα
    ΕΓΓΥΗΣΗ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 26cm
 • Προδιαγραφές:
  • Pocket Spring ελατήριο 1,80mm-1,70mm με 265pcs/m2 και 5 ζώνες στήριξης
  • Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας
  • Βάτα βελονιασμένη 1000gr/m2 ,   50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας
  • Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας
  • Ελατήριο Tablet Pocket 1200 pcs/m2
  • Latex Natural
  • Υφασμα σταθεροποίησης
  • Βάτα ελαστική πολυεστερική
  • Αφρός τύπου Hyper Soft
  • Βάτα Re-cotton 400gr με ίνες από βαμβάκι-πολυεστέρα
  • Υφασμα Diva τύπου Ματλασέλ με εξαιρετική απαλότητα και ελαστικότητα
  ΕΓΓΥΗΣΗ 9 ΧΡΟΝΙΑ   ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΑ Συνολικό ύψος 31cm

Τελευταίες ενημερώσεις

Ιανουάριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Επικοινωνία

Casa Vogue Contract, Ξενοδοχειακός εξοπλισμος

Showroom: Adrianoupoleos 22, Kalamaria
Factory: 16th km Thessaloniki - Kavala

info@casavogue.gr
+30 2310 45 45 20
Go to Top